מנכ"ל החברה לפיתוח קריית אונו

תפקידים פוליטיים ארציים

  •  1999 –הבחירות הארציות לכנסת גזבר המטה הצעיר הארצי של מפלגת העבודה – יו"ר המטה אופיר פינס.
  • 2001 – הבחירות הארציות לכנסת גזבר מטה עולים ארצי של מפלגת העבודה – יו"ר המטה סופה לנדבר.
  • 2002-2009 – מרכז הועדה לענייני מפלגה– יו"ר אופיר פינס, יו"ר שלום שימחון.
  • 2003 – הבחירות הארציות לכנסת גזבר המטה העסקי והמסחרי הארצי של מפלגת העבודה – יו"ר המטה דליה איציק.