מנכ"ל החברה לפיתוח קריית אונו
שנות התנדבות למען הקהילה בכפר-סבא